Fordelene ved Solar Edge

Se fordelene ved Solar Edge på følgende film.

Fordele ved Solar Edge Inverter/vekselretter. Det er her strømmen samles og konverteres fra jævnstrøm til vekselstrøm.