Profi alarm

F & P Kl. 2 AIA nr.: 10.212-00420

JA- 63 “”PROFI”” er et fuldt programmerbart alarmsystem, der kan programmeres via betjeningspanel eller via tilsluttet PC.

Centralen har en indbygget strømforsyning, som oplader nødstrømsbatteriet. Centralen kan programmeres til to områder med et fælles område. Hovedprintet har 4 trådfaste zoneindgange, der frit kan programmeres, samt 16 trådløse zoner hvor der kan indlæsesl to detektorer på hver zone.

Der kan indlæses op til 8 trådløse fjernbetjeninger / trådløse betjeningspaneler. Den kan leveres med tre forskellige typer kommunikationsenheder: JA-60 X talemodul rapporterer alarmer til kontrolcentral og med talebeskeder via PSTN telefonlinie. JA-60 GSM der sender SMS beskeder. Rapporterer til kortrolcentral eller telefon/SMS. JA-60 V Kommunikationsenhed LAN (Ethernet)
LCD betjeningspanel

Specifikationer

Hukommelse 128 seneste begivenheder, herunder dato, tid og detaljeret specifikation 16 adresser for enheder.
14 brugerkoder.
Kan deltilkobles i 2 niveauer, eller opdeles i 2 områder med et fællesområde.
Leveres med indbygget strømforsyning
Kan tilkobles ind- og udvendige sirener og har to programmerbare udgange.
Fjernadgang og rapportering kan valgfrit opnås ved PSTN, GSM eller LAN moduler
Separat programmering af kommunikation til KC.
JA-63 K er indbygget i selvstændigt plastkabinet der ”gemmes af vejen” inden for det sikrede område
Branche nr.: F & P kl. 2

PROFI alarm kit

Super nem installation af alarmen, da alle enheder er indlæst.
Kun telefonnr., brugerkoder og DK- SMS – beskeder skal indlæses.
Kittet indeholder, alle med akku og batterier, flg dele:
1 stk. JA-63KR trådløs alarmcentral
1 stk. JA-63F trådløst betjeningspanel
1 stk. JA-60P trådløs PIR detektor
1 stk. JA-60N trådløs Magnetkontakt
1 stk. RC 86 4- kanals universal håndsender
1 stk. UC-260 trådløs indvendig sirene, 230V

Vedlagt separat: 1 stk. JA-60 GSM, GSM sender

Profi alarm